RSS
A A A
SmodBIP

Okręgowa Rada Lekarska

Zgodnie z art. 25 ustawy o izbach lekarskich okręgowa rada lekarska kieruje działalnością izby w okresie pomiędzy okręgowymi zjazdami lekarzy, a w szczególności:

  • przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza stomatologa albo ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza stomatologa,
  • prowadzi okręgowy rejestr lekarzy,
  • wykonuje zadania i czynności określone w art. 4 ust. 1 pkt 1 i 3-9 oraz ust. 2 pkt 2-8, 10 i 11 ustawy o izbach lekarskich,
  • wykonuje uchwały okręgowego zjazdu lekarzy,
  • sporządza sprawozdania z wykonania budżetu,
  • składa przed okręgowym zjazdem lekarzy roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności,
  • prowadzi bieżące sprawy izby,
  • wykonuje zadania zlecone przez Naczelną Radę Lekarską.


Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej VIII kadencji (2018-2022)
lek. dent. Anna Lella

PREZYDIUM Okręgowej Rady Lekarskiej:

lek. dent. Anna Lella - Prezes
lek. Józef Korbut - Wiceprezes
lek. Piotr Siwik - Wiceprezes
lek. dent. Katarzyna Żółkiewicz-Kabać - Wiceprezes
lek. dent. Leszek W. Dudziński - Sekretarz
dr n. med. Leszek Cichowski - Skarbnik
dr n. med. Beata Januszko-Giergielewicz
dr n. med. Piotr Malinowski
lek. Jarosław Parfianowicz
lek. Marta Szadurska-Noga
lek. Ewa Zakrzewska

Pozostali członkowie ORL:

lek. Stanisław Adamowicz
lek. dent. Anna Andrzejkowicz-Fortuna
lek. Antoni Celmer
lek. Anna Chlebowska-Kulik
lek. Maria Dziejowska
lek. Mirona Flisikowska-Wilczek
lek. dent. Artur Gołębiowski
dr n. med. Zbigniew Gugnowski
dr n. med. Piotr Kocbach
lek. dent. Katarzyna Miśków
dr n. med. Grzegorz Roman
lek. Filip Sokołowski
dr n. med. Ryszard Targoński
dr n. med. Jan Zygmunt Trusewicz
lek. Marek Zabłocki
lek. dent. Alicja Zagożdżon
lek. Roman ŻuralskiOpublikował: Przemysław Kalisz
Publikacja dnia: 01.06.2020
Podpisał: Przemysław Kalisz
Dokument z dnia: 01.06.2020
Dokument oglądany razy: 179