RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 01.06.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Okręgowa Komisja Rewizyjna

 Zgodnie z art. 27 ustawy o izbach lekarskich okręgowa komisja rewizyjna:

kontroluje działalność finansową i gospodarczą izby,
przedstawia sprawozdania z działalności kontrolnej okręgowemu zjazdowi lekarzy,
występuje z wnioskiem o udzielenie absolutorium okręgowej radzie lekarskiej.
Wg art. 26 przewodniczącemu okręgowej komisji rewizyjnej służy prawo do udziału w posiedzeniach okręgowej rady lekarskiej i jej prezydium.

OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA
VIII KADENCJI (2018-2022) w składzie:

Przewodniczący:

lek. Krystyna Łaskarzewka-Resiak

Wiceprzewodniczący:

lek. Krzysztof Cybulak
lek. dent. Elżbieta Lachowicz

Sekretarz:

lek. dent. Cezary WieczorekOpublikował: Przemysław Kalisz
Publikacja dnia: 01.06.2020
Podpisał: Przemysław Kalisz
Dokument z dnia: 01.06.2020
Dokument oglądany razy: 244